De Stichting Prins Laurent verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of afgekort AVG).

Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die zelf aan ons werden gecommuniceerd en enkel in het kader van de verwerking van bestellingen via onze webshop.

Voorbeelden zijn (niet-exhaustief):

  • Klantenbeheer
  • Opvolging en verzending van bestellingen
  • Verwerking van retours
  • Marketingdoeleinden
  • Verzending van informatie over onze activiteiten

Op basis van welke rechtsgronden worden deze gegevens verwerkt?

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en kunnen altijd worden ingekeken en aangepast of geschrapt worden door de persoon in kwestie. Neem hiervoor contact op via: shop@sfprlaurent.be

Hoe lang bewaart de Stichting Prins Laurent verzamelde persoonsgegevens?

Wij bewaren de verzamelde gegevens voor zolang dit nodig is voor de verwerkingsdoeleinden of zolang dit nodig is om aan wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Het gebruik van cookies

De Stichting Prins Laurent maakt gebruik van cookies om de inhoud van haar webshop optimaal af te stemmen op de consument die deze webpagina bezoekt

Wij gebruiken cookies om u de beste surfervaring te kunnen garanderen op onze website. Als u verder surft op deze website, gaan wij ervan uit dat u het gebruik ervan accepteert.